Martyna Gawrońska - ZnanyLekarz.pl

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) – terapia w Centrum Optimus

Wprowadzenie: Zrozumienie DDA

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) to osoby, które dorastały w rodzinach dysfunkcyjnych, gdzie alkoholizm jednego lub obojga rodziców głęboko wpływał na atmosferę domową. Problemy te często przenoszą się w dorosłe życie, wpływając na wszystkie aspekty funkcjonowania.

Charakterystyka i objawy

Osoby DDA mogą wykazywać różnorodne objawy emocjonalne i behawioralne, w tym:

 • Trudności w budowaniu zdrowych relacji.
 • Problemy z określaniem i utrzymaniem granic osobistych.
 • Niska samoocena i stałe poszukiwanie akceptacji.
 • Skłonność do przejmowania odpowiedzialności za innych.
 • Tendencje do zachowań kompulsywnych lub uzależnień.

Przyczyny DDA

Życie w rodzinie, gdzie dominujący był alkoholizm, niesie za sobą specyficzne wyzwania. Dzieci, wychowując się w takim środowisku, często przejmują role pełne stresu i odpowiedzialności, co kształtuje ich późniejsze życie dorosłe.

Leczenie i terapia w Poznaniu

Terapia DDA koncentruje się na adresowaniu specyficznych potrzeb tych osób, pomagając im:

 • Przepracować traumy z dzieciństwa.
 • Rozwijać zdrowe mechanizmy radzenia sobie ze stresem.
 • Budować zdrowe, niezależne relacje.
 • Wzmacniać samoocenę i poczucie własnej wartości.

Wsparcie i zasoby:

Grupy wsparcia w Centrum Zdrowia Psychicznego Optimus dla DDA i terapie grupowe mogą być kluczowe w procesie zdrowienia, oferując przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami i uczenia się od osób z podobnymi problemami.

Pomoc psychologiczna w Poznaniu

DDA Psycholog Poznań

Podjęcie terapii i aktywne dążenie do zmiany mogą znacząco poprawić jakość życia Dorosłych Dzieci Alkoholików, pozwalając na pełniejsze i bardziej świadome życie. Zachęcamy do skorzystania z dostępnych form pomocy i wsparcia.

Korzyści z terapii:

 • Lepsze zrozumienie siebie: Terapia pomaga w identyfikacji wzorców zachowań wyniesionych z rodzinnego domu i ich modyfikacji.

 • Umiejętność radzenia sobie z emocjami: Osoby DDA często uczą się w terapii, jak radzić sobie z trudnymi emocjami bez uciekania się do destrukcyjnych zachowań.

 • Budowanie zdrowych relacji: Terapia oferuje narzędzia niezbędne do tworzenia i utrzymywania zdrowych, funkcjonalnych relacji interpersonalnych.

 • Poprawa samooceny: Praca terapeutyczna może znacząco wpłynąć na wzrost samooceny i samoakceptacji.

 • Rozwój osobisty: Terapia stwarza możliwość głębokiego rozwoju osobistego i zrozumienia własnych potrzeb i granic.

Jesteś gotowy/a, by dowiedzieć się więcej i zacząć zmieniać swoje życie?

Zapraszamy do kontaktu z nami już dziś. Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązania dla Ciebie lub Twojego dziecka.