Weronika Miske - ZnanyLekarz.pl

Narcyz? Co to jest osobowość narcystyczna

Wprowadzenie

Osobowość narcystyczna często jest przedstawiana w negatywnym świetle, ale w rzeczywistości jest to złożony i wielowymiarowy temat. W Centrum Zdrowia Psychicznego Optimus w Poznaniu, dążymy do głębszego zrozumienia tej osobowości oraz oferujemy skuteczne metody terapii, które pomagają osobom z narcyzmem w budowaniu zdrowszych relacji i lepszym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Charakterystyka i objawy Osobowości Narcystycznej

Osobowość narcystyczna charakteryzuje się przesadnym poczuciem własnej wartości, potrzebą adoracji i brakiem empatii. Osoby z zaburzeniem osobowości narcystycznej często mają trudności w utrzymaniu zdrowych relacji, a ich zachowanie może być manipulacyjne i egocentryczne. Dodatkowo, mogą wykazywać takie cechy jak:

 • Arrogancja i pretensjonalność.
 • Zazdrość o sukcesy innych lub przekonanie, że inni są zazdrośni o ich osiągnięcia.
 • Nierealistyczne oczekiwania dotyczące preferencyjnego traktowania.
 • Obsesja na punkcie sukcesu, władzy, wyglądu, inteligencji lub idealnego romansu.

Osobowość Narcystyczna - jak często występuje?

Osobowość narcystyczna jest stosunkowo rzadkim zaburzeniem, diagnozowanym u około 1% -2% populacji. Chociaż może występować u osób w każdym wieku, najczęściej jest rozpoznawana w dorosłości. Warto zaznaczyć, że cechy narcystyczne mogą występować w różnym stopniu i nie zawsze oznaczają zaburzenie osobowości.

Jakie są przyczyny osobowości narcystycznej?

Przyczyny rozwoju osobowości narcystycznej są złożone i wielowymiarowe, obejmując zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Chociaż konkretne przyczyny mogą się różnić w zależności od jednostki, uważa się, że następujące czynniki mogą przyczyniać się do rozwoju tego zaburzenia:

 • Czynniki genetyczne: Pewne cechy osobowości mogą być dziedziczone.
 • Czynniki środowiskowe i wychowawcze: Wczesne doświadczenia życiowe, takie jak nadmierna adoracja lub krytyka ze strony rodziców lub opiekunów, mogą wpływać na rozwój narcyzmu.
 • Traumy w dzieciństwie: Doświadczenia z dzieciństwa, takie jak zaniedbanie emocjonalne, nadużycia lub nieprzewidywalne relacje z opiekunami, mogą przyczyniać się do rozwoju osobowości narcystycznej.
 • Społeczno-kulturowe czynniki: Społeczeństwo promujące konkurencję, powierzchowność i sukces indywidualny może również przyczyniać się do rozwoju cech narcystycznych.

Rozumienie przyczyn osobowości narcystycznej jest kluczowe dla skutecznego leczenia i pomocy osobom z tym zaburzeniem.

Osobowość narcystyczna vs cechy narcystyczne

Podczas gdy termin „narcyzm” jest często używany w codziennych rozmowach, istnieje ważne rozróżnienie między zaburzeniem osobowości narcystycznej a posiadaniem cech narcystycznych. W Centrum Zdrowia Psychicznego Optimus w Poznaniu, zwracamy uwagę na te subtelne różnice, oferując odpowiednie wsparcie i terapię w zależności od potrzeb naszych pacjentów.

Osobowość Narcystyczna
Zaburzenie osobowości narcystycznej jest zdiagnozowanym stanem psychicznym, który wpisuje się w określone kryteria diagnostyczne w klasyfikacjach medycznych, takich jak DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Osoby z tym zaburzeniem często:

 • Mają przesadne poczucie własnej ważności.
 • Oczekują nieuzasadnionego podziwu i specjalnego traktowania.
 • Wykazują brak empatii wobec innych.
 • Są obsesyjnie skupione na sukcesie, władzy, wyglądzie, inteligencji lub idealnym romansie.
 • Mogą mieć problemy w utrzymaniu zdrowych relacji i często manipulują innymi dla osiągnięcia własnych celów.

Cechy Narcystyczne
Z drugiej strony, cechy narcystyczne mogą być obecne w różnym stopniu u wielu osób i niekoniecznie wskazują na zaburzenie osobowości. Takie cechy mogą obejmować pewien poziom samouwielbienia, dążenie do sukcesu lub potrzebę uznania, ale nie są na tyle ekstremalne, by zakwalifikować je jako zaburzenie. Osoby z cechami narcystycznych często:

 • Są pewne siebie, ale niekoniecznie wykazują brak empatii.
 • Mogą być ambitne, ale ich ambicje nie dominują nad wszystkimi aspektami ich życia.
 • Potrafią wykazywać troskę o innych i utrzymywać zdrowe relacje interpersonalne.

Terapia w Poznaniu - Centrum Optimus

Jako renomowani psychologowie w Poznaniu, nasze podejście terapeutyczne koncentruje się na zrozumieniu źródeł narcyzmu oraz pracy nad budowaniem zdrowszych mechanizmów radzenia sobie i komunikacji. Terapia poznawczo-behawioralna, terapia psychodynamiczna oraz sesje indywidualne i grupowe są częścią naszego zintegrowanego podejścia.

Jakie są korzyści z leczenia w Centrum Optimus?

Leczenie osobowości narcystycznej w naszym Centrum oferuje wiele korzyści, w tym lepsze zrozumienie siebie, rozwój zdrowszych relacji oraz poprawę ogólnego samopoczucia. Nasi specjaliści wspierają pacjentów w procesie samoświadomości i samorozwoju, co jest kluczowe dla długotrwałej zmiany.

Czy terapia w Centrum Optimus jest dla mnie?

W Centrum Zdrowia Psychicznego Optimus w Poznaniu, rozumiemy złożoność narcyzmu i oferujemy indywidualnie dostosowane podejście terapeutyczne. Niezależnie od tego, czy ktoś zmaga się z zaburzeniem osobowości narcystycznej, czy wykazuje cechy narcystyczne, nasi specjaliści są gotowi udzielić profesjonalnej pomocy i wsparcia. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach leczenia i umówić się na konsultację.

Podsumowanie

Zrozumienie i leczenie osobowości narcystycznej wymaga czasu i cierpliwości, ale postęp jest możliwy. W Centrum Zdrowia Psychicznego Optimus w Poznaniu, jesteśmy zaangażowani w pomoc w odnalezieniu równowagi i budowaniu satysfakcjonującego życia.

Centrum Optimus o osobowości narcystycznej na TikTok