Weronika Miske - ZnanyLekarz.pl

RODO

RODO – Regulamin Ochrony Danych Osobowych Centrum Zdrowia Psychicznego Optimus

  1. Administrator Danych Dane osobowe przetwarzane są przez Centrum Zdrowia Psychicznego Optimus, z siedzibą przy ul. Prusa 2a/15, 60-819 Poznań, zwanego dalej „Administratorem”.

  2. Cel przetwarzania danych Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług oferowanych przez Centrum Optimus, w tym terapii indywidualnej, terapii grupowej, testów diagnostycznych oraz warsztatów i szkoleń.

  3. Podstawa prawna przetwarzania Dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, oraz w celu realizacji umowy o świadczenie usług.

  4. Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, w tym odpowiednim organom państwowym.

  5. Prawa osoby, której dane dotyczą Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  6. Okres przechowywania danych Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa.

  7. Kontakt w sprawie danych osobowych W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: rodo@centrumoptimus.pl